Vytváříme nové pracovní pozice a nové možnosti pro osoby se zdravotním postižením.

     Je důležité pomáhat lidem, kteří se dostali do životně obtížné situace. Našim cílem je podporovat a pomáhat těmto lidem a vytvářet pro ně přijatelné podmínky pro život. Lidem se zdravotním a mentálním handicapem se tak otevírá možnost začlenit se do běžného života a především možnost vstoupit do pracovního procesu, kde se mohou uplatnit.

CHCI VĚDĚT VÍCE