Navigátor: Domů / O nás

O nás

Nová perspektiva života

Naše Sociální družstvo Znojmo vzniklo 3. června 2010 se záměrem poskytnout služby lidem se zdravotním postižením. Zabezpečili jsme nová pracovní místa pro osoby se změněnou pracovní schopností, částečným i plným invalidním důchodem, a to pro postižení tělesná i mentální.


Naše družstvo má za cíl podpořit seberealizaci a sebedůvěru postižených osob a pomoci při dalším rozvoji jejich schopností a dovedností udržet krok pro nemožnost jejich sociálního začlenění. Zaměřili jsme se hlavně na plastovou výrobu, úklidové práce, chráněnou šicí a vyšívací dílnu. Finanční prostředky zajišťující provoz získáváme jednak prodejem vlastních výrobků a služeb a jednak část potřebných nákladů hradíme z příspěvků na podporu zaměstnávání osob ze zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. od Úřadu práce ve Znojmě, Třebíči a Zlíně.


Nabízíme výrobu plastových výrobků, strojové vyšívání, zakázkové šití oděvů, úklid komerčních i soukromých prostor. Nabídka služeb a výrobků je opravdu široká. Výrobky vznikají v několika dílnách, např. ve chráněné šicí dílně je možnost vidět, jak se šijí dresy, mikiny, trička nebo pracovní oděvy, na stříhárně pak jak se pracuje se střihy. V plastové výrobě se produkuje řada různých zařízení (jímky, šachty a čistírny odpadních vod), nabídka se postupně rozšiřuje.

 

 

POZVÁNKA

 

na členskou schůziSociálního družstva Znojmo, se sídlem Znojmo, Kotkova 664/14, 669 02 Znojmo, IČ: 292 29 961, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 4973, která se bude konat dne 13.11.2019 od 11.00 hod. v Třebíči, L. Pokorného 37, PSČ: 674 01

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy, zapisovatele a ověřovatelů

2. Schválení změn stanov

3. Závěr

 

Tato pozvánka byla členům družstva předána osobně a zveřejněna na internetových stránkách družstva.

Protože na členské schůzi v souladu s pozvánkou má dojít ke změně stanov, obsahuje tato pozvánka jako přílohu návrh změny stanov, a to takto:

Do stanov bude implementován nový čl. 3, přičemž dosavadní číslování článků stanov bude posunuto a tento nově zní:

Čl. 3
Veřejně prospěšný cíl střediska Hradec Králové

 

Středisko Hradec Králové bude naplňovat principy sociálního podniku:

1. Jedním z hlavních cílů střediska je vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Těmto znevýhodněným zaměstnancům je poskytována relevantní podpora. Především je cílem vytvořit maximálně klidové a přívětivé prostředí, které nepřináší zbytečné stresové faktory. Díky tomu se zlepšuje psychický a následně i fyzický stav jedince a pracovní místo se stává dlouhodobě udržitelným.

2) Osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním tvoří minimálně 30 % ze všech zaměstnanců střediska. Jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku a mohou zasahovat do směřování střediska a podílet se na plánování jeho vývoje. Dále jsou tito zaměstnanci se znevýhodněním pravidelně vzdělávání dle jejich individuálních možností.

3) Případný zisk je nejméně z 51 % reinvestován zpět do rozvoje sociálního podniku – střediska. Sociální podnik je nezávislý v manažerském rozhodování na externích zřizovatelích. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů střediska.

4) Při veškerých svých činnostech se společnost snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem, k tomu vede všechny své zaměstnance. V tomto ohledu zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby. Veškerý nespotřebovaný plast z výroby je předáván k recyklaci.

5) Středisko vychází ze znalostí místních podmínek a potřeb společnosti s přednostním uspokojováním potřeb místní komunity a místní poptávky. Při své činnosti využívá přednostně místní zdroje, spolupracuje s místními aktéry, zejména Úřadem práce Hradec Králové a dalšími organizacemi s podobnými společensky prospěšnými cíli."

 

 

 

 

Poděkování

 

 

 

 

 

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Jméno a příjmení:
E-mail: *
Telefon: *
Předmět:
Váš text: *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit