Navigátor: Domů / Služby / Náhradní plnění

Náhradní plnění

PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

     Naše družstvo je oprávněno poskytovat tzv. náhradní plnění dle § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění, protože zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Náhradní plnění je jedním ze tří způsobů, jak si zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci může splnit povinnost zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením (4 %) a spočívá v odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% osob se zdravotním postižením.

     Přepočet odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb., v platném znění. Potvrzení o výši zaplacené částky za odebrané výrobky a služby za konkrétní rok vám rádi vystavíme.

     Odebíráním našich výrobků si splníte nejen zákonnou, ale i morální povinnost podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají díky svému handicapu ztíženou možnost svého uplatnění v tvrdém konkurenčním prostředí.

PODMÍNKY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

     Od 1. října 2004 je v platnosti nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který dozrál podstatných změn v oblasti povinností zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

     Specifikaci chráněné dílny upravuje § 76 zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti. Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s Úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců.

     Zákon o zaměstnanosti § 81 odst. 1 dále udává povinnost zaměstnávat občany se ZP ve výši povinného podílu zaměstnavateli s více než 25 zaměstnanci. Výše povinného podílu činí 4% zaměstnanců se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Způsoby plnění povinného podílu jsou stanoveny v § 81 odst. 2. Jsou dány tři možnosti plnění, které jsou naprosto rovnocenné a zaměstnavatel si může zvolit kteroukoliv z nich nebo je může vzájemně kombinovat:

  • přímým zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením (§ 81 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti;
  • odebíráním výrobků nebo služeb (§ 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti nebo zadáváním výrobních programů – tzv. náhradním plněním;
  • odvodem do státního rozpočtu (§ 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti), a to ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, vyhlašované za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém je plnění povinného podílu sledováno.

 

     Dle novely č. 206/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, vedeme od 1. 10. 2017 elektronickou evidenci náhradní plnění.

 

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Jméno a příjmení:
E-mail: *
Telefon: *
Předmět:
Váš text: *
* - Takto označené položky je nutné vyplnit