Navigátor: Domů / Sociální podnikání

Projekt Sociální podnikání v plastové výrobě

 CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010422

 

 

 

 

 

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním hendikepem. Nejde o pouhé zaměstnávání těchto osob, ale hlavně o vytvoření pracovního místa svými podmínkami opravdu vhodného pro jejich práci. Projekt se zabývá kontinuálním rozvojem zaměstnanců, tak aby jim umožnil integraci do majoritní společnosti. Jde o výrobou nádrží na vodu svařováním plastů. Výroba je plně uzpůsobena potřebám OZP a to jak z hlediska fyzického (kompenzační pomůcky), tak psychického - nastavením psychosociální podpory.

 

Realizátor projektu: Sociální družstvo Znojmo

Období realizace projektu: 1.4.2019 - 31.1.2021

Místo realizace: Vlčkovická 18/98, 500 04 Hradec Králové - Plačice

Kontaktní osoba pro administraci projektu: Mgr. Andrea Krejčí, mail: sdz.andreakrejci@seznam.cz, tel. +420 778 778 421

 

V současné době je 64 % zaměstnanců střediska Hradec Králové z cílové skupiny projektu, 14 zaměstnanců z toho 9 je OZP.

 

Díky tomuto projektu jsme mohli založit nové středisko v Hradci Králové, které je sociálním podnikem a naplňuje principy sociálního podnikání:

 

Společensky prospěšný cíl

Jedním z hlavních cílů střediska je vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Především vytvořit maximálně klidové a přívětivé prostředí, které nepřináší zbytečné stresové faktory. Díky tomu se zlepšuje psychický a následně i fyzický stav jedince a pracovní místo se stává dlouhodobě udržitelným.

Sociální prospěch

Osoby se zdravotním postižením/znevýhodněním tvoří minimálně 30 % ze všech zaměstnanců střediska. Jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku a mohou zasahovat do směřování střediska a podílet se na plánování jeho vývoje při jednání na schůzkách střediska, které se konají každý půl rok. Zaměstnanci z cílové skupiny tedy s OZP mají individuální plán, kdy provádíme pravidelné konzultace, školení, zaměstnanci mají možnost navštívit psychologické sezení s místním psychologem a samozřejmostí je ohleduplnost ze strany vedení.

Ekonomický prospěch

Případný zisk je nejméně z 51 % reinvestován zpět do rozvoje sociálního podniku – střediska. Sociální podnik je nezávislý v manažerském rozhodování na externích zřizovatelích. Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů střediska.

Enviromentální prospěch

Při veškerých svých činnostech se podnik snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem, k tomu vede všechny své zaměstnance. Veškerý nespotřebovaný plast z výroby je předáván k recyklaci. Zaměstnanci jsou vedeni k nadstandardnímu hospodaření s materiálem a maximální eliminaci vzniku odpadů. Dochází k třídění odpadu. Veškeré plastové odřezky z výroby jsou vykupovány pro jejich další recyklaci. Výroba je prováděna tak aby byla co nejvíce energeticky úsporná.

Místní prospěch

Středisko vychází ze znalostí místních podmínek a potřeb společnosti s přednostním uspokojováním potřeb místní komunity a místní poptávky. Vstupní materiál odebíráme od místních dodavatelů a stejně tak i naše výrobky prodáváme místním odběratelům. Hlavními odběrateleli jsou: Nemko, s. r. o., A-dům, s. r. o., Megas, s. r. o., Redomo, a. s. přímo z Hradce Králové a také máme odběratele i z jiných krajů. Také naši zaměstnanci jsou převážně místní obyvatelé.

Na místní úrovni spolupracuje středisko zejména s ÚP HK při hledání nových zaměstnanců, s místním psychologem, se kterým si naši zaměstnanci mohou promluvit o svých problémech. Dále také s Diecézní katolickou Charitou Hradce Králové, která pro naše zaměstnance uskutečnila například seminář na téma finanční gramotnost a Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, kdy studenti mají možnost nahlédnout do provozovny, kde mohou vidět jak funguje zaměstnávání osob zdravotně postižených.

 

Výrobky z projektu lze zakoupit zde na www.septik-jimka.cz

 

Tento projekt je spolufinancován EU.